Ungdomsförbunden: Alliansen behöver gemensam agenda

Stora politiska förändringar kräver stora politiska förslag. Det är nu hög tid för Alliansen att inleda ett omfattande reformarbete. Samhällsproblem att adressera och områden att reformera råder det inte brist på. Ta en gemensam utgångspunkt för att hitta frihetliga reformer som stärker integrationen, arbetsmarknaden och bostadsmarknaden, skriver ordförandena för Alliansens ungdomsförbund.

Läs mer här: Ungdomsförbunden: Alliansen behöver gemensam agenda

kommentarer