Utbildningar ska hindra skoterutlösta laviner

Starkare och mer potenta maskiner, mer körning i lavinfarlig terräng – och låg kunskapsnivå.

Nu ska utbildningar förhindra att det inträffar fler svåra lavinolyckor som utlösts av snöskotrar i landet.

Läs mer här: Utbildningar ska hindra skoterutlösta laviner

kommentarer