Utsatta barn behöver stöd tidigt

Barn som växer upp i familjer med missbruk, våld eller psykisk ohälsa måste uppmärksammas och tidigt erbjudas stöd och hjälp. Samverkan mellan olika samhällsaktörer kan öka möjligheten att upptäcka dessa barn och erbjuda stöd. Det visar ett utvecklingsarbete från Folkhälsomyndigheten.

Läs mer här: Utsatta barn behöver stöd tidigt

kommentarer