Utskott säger ja till id-kontroller

Nyheter Under tisdagen sa justitieutskottet ja till regeringens förslag att id-kontroller ska kunna införas på bussar, båtar och tåg som transporterar passagerare till Sverige. Men långt ifrån alla ställde sig bakom förslaget.

Förslaget som regeringen har lämnat vidare för beredning av justitieutskottet innebär att kontrollerna av id ska kunna införas om det uppkommit en allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet. Man kan då inrätta kontrollerna på buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från ett annat land under en begränsad tid, max sex månader.

Justitieutskottet menar i motiveringen till sitt beslut att det är viktigt att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten och som inom ramen för den reglerade invandringen underlättar rörlighet över gränser. Det behövs ordning och reda menar man och säger att det aktuella lagförslaget är en av flera åtgärder som kan bidra med det.

Det håller inte Centerpartiet och Vänsterpartiet med om som reserverade sig mot förslaget. De menar att id-kontrollerna innebär en urholkning av asylrätten, eftersom det i praktiken blir omöjligt för många flyktingar att ta sig till den svenska gränsen.

Läs mer här: Utskott säger ja till id-kontroller

kommentarer