Varnar: Sälviruset kan spridas till människor

Närmare 3 000 knubbsälar – eller tio procent av hela den svenska populationen – har i år dött i en smittsam typ av fågelinfluensa.

Nu varnar forskare för att viruset eventuellt kan komma att spridas också till människor.

– Man ska vara försiktig, säger Tero Härkinen, forskare vid Naturhistoriska riksmuseet.

kommentarer