Vi lever i efterdyningar av Jesus revolution

Revolutioner är, tvärtemot vad en del romantiker vill medge, oerhört ovanliga. Visst sker ibland dramatiska urladdningar, men oftast är de bara explosioner som tillfälligt rör upp damm. Snart lägger det sig till rätta igen, och så är allt som vanligt.

Men det finns åtminstone ett undantag. Jesu födelse var början på en revolution i vars efterdyningar vi fortfarande lever.

Läs mer här: Vi lever i efterdyningar av Jesus revolution

kommentarer