”Vi saknar metoder mot skjutvapen”

Ju fler skjutvapen ju mer dödligt våld. Nu delar två forskare på ett prestigepris för sin forskning som bland annat studerat sambanden mellan tillgång till vapen och antal dödsfall.

Läs mer…

kommentarer