Chatboten ska bara vara ett komplement

Chatboten som utarbetas vid Luleå tekniska universitet ska ge tidigt stöd till unga som är i behov av stöd.

Forskarna bemöter Helena Granström kritik.

Läs mer…

kommentarer