Vikhem var boplats redan på 200-talet

STAFFANSTORP Förgyllda dräktspännen, bronspärlor, ringar och mynt tyder på att det bott folk på Vikhem i Staffanstorp redan för mycket länge sedan.

Den arkeologiska förundersökning som gjorts inför utbyggnaden av Vikhem avslöjar att här funnits en boplats för väldigt många år sedan.
– Boplatsen har en kontinuitet från yngre romersk järnålder (200 e. Kr.) till vikingatid (1050 e. Kr.) vilket är mycket ovanligt, säger arkeolog Caroline Hulting Lindgren.

Nu byggs nya bostäder för fullt på Vikhem och många nya familjer är på gång att flytta hit. Men de är alltså inte först på plats.
– De fynd vi gjort visar att de som bodde här för länge sedan var människor som hade det lite bättre ställt. Det finns många likheter med utgrävningsplatsen i Uppåkra.
Undersökningen som gjorts i Vikhem är en förundersökning men om det även blir en slutundersökning kommer kopplingarna till Uppåkra att vara högintressanta.

På Vikhem gjorde arkeologerna punktvis undersökningar under tre-fyra veckor i september i höstas och fler metallfynd än man hade väntat sig kom upp ur jorden.
– Det är framförallt dräktsmycken, ringar, mynt och pärlor och fynden visar att de som bodde här hade det ganska gott ställt, mätt med den tidens mått, säger Caroline Hulting Lindgren.
Genom metalldetektering och titthål har arkeologerna

Läs mer här: Vikhem var boplats redan på 200-talet

kommentarer