Vill göra om Ängslyckan till lyxigt boende för äldre

SVALÖV Vården i Svalövs kommun ska och måste utvecklas.
Därför plockar nu styrande socialdemokrater, moderater och liberalerna fram ett förslag som ska gynna både växelvården och avlastningsvården.

Ett steg man vill ta är att utnyttja äldreboendet Ängslyckan i Teckomatorp ännu mer effektivt.
– Här finns korttidsboende, men här finns outnyttjade resurser som borde tas tillvara på ett bättre sätt, säger Liberalernas Sara Billquist-Selberg.

Och de äldre som väljer att bo på Ängslyckan får mycket att syssla med:
– Verksamheten borde kunna byggas upp så att det blir av hotelliknande boende så att de boende checkar in i en reception och erbjuds ett enkelrum med ett hotellstandard.
Matsalen är tänkt att utformas som en hotellmatsal där det går bra att äta både frukost, middag och kvällsmat.
– Givetvis ska matsalen erbjuda fullständiga rättigheter och ska även innehålla spa, massage, gymnastik, ansiktsbehandlingar, teater, bio och naturupplevelser.
Karl-Erik Erik Kruse (S) och ordförande i vård och omsorgsutskottet utvecklar:
– Vi vill med detta initiativ få utrett om det skulle vara möjligt att lokalisera avlastnings och växelvården på just Ängslyckan.

Minoriteten förklarar att från 2021 och framåt kommer antalet personer som är 80 år och äldre kommer att öka kraftigt.
– Vi har därmed något eller några år på oss att planera för hur och

Läs mer här: Vill göra om Ängslyckan till lyxigt boende för äldre

kommentarer