Wagner står kvar ­i Hitlers skugga

Hitler älskade Wagner och hans musik mer än något annat och många har därför betraktat honom som en av nazismens viktigaste inspirationskällor. Även om forskningen idag nyanserat denna bild är Wagner, mer än hundra år efter sin död, ännu en kontroversiell gestalt.

Läs mer här: Wagner står kvar ­i Hitlers skugga

kommentarer