WHO: Gula febern-utbrott utgör inte PHEIC

Världshälsoorganisationen (WHO) bedömer att utbrottet av gula febern i Angola och Demokratiska Republiken Kongo är allvarligt och att det finns risk för internationell spridning, men att det inte utgör ett internationellt hot mot människors hälsa.

Läs mer här: WHO: Gula febern-utbrott utgör inte PHEIC

kommentarer