Framtidsplanering för gammal och ung på Tynderö bygdegård

Temat under söndagen är ”Det är väl inte svårt att läsa”. Ett koncept som arrangeras på bygdegårdarna runt om i landet. På Tynderö bygdegård sätter man lokal fokus på det hela och bjuder in en författare från orten.

Läs mer här: Framtidsplanering för gammal och ung på Tynderö bygdegård

kommentarer