Hem / Hälsa / Kunskapsunderlag om genomförda åtgärder på nationell nivå som stärker barns och ungas hälsa

Kunskapsunderlag om genomförda åtgärder på nationell nivå som stärker barns och ungas hälsa

I rapporten Genomförda åtgärder- Kunskapsunderlag för ”Barn och unga 2013 – utvecklingen av faktorer som påverkar hälsan och genomförda åtgärder” presenterar Statens folkhälsoinstitut samtliga politiskt beslutade åtgärder på nationell nivå inom de områden som berör barn och unga med fokus på perioden 2006–2012.

kommentarer

Titta också

Klinisk prövning med genmodifierad organism – tillfälle att lämna synpunkter

By Läkemedelsverket Enligt lag måste allmänheten informeras när Läkemedelsverket får in en ansökan om klinisk …