Kunskapsunderlag om genomförda åtgärder på nationell nivå som stärker barns och ungas hälsa

I rapporten Genomförda åtgärder- Kunskapsunderlag för ”Barn och unga 2013 – utvecklingen av faktorer som påverkar hälsan och genomförda åtgärder” presenterar Statens folkhälsoinstitut samtliga politiskt beslutade åtgärder på nationell nivå inom de områden som berör barn och unga med fokus på perioden 2006–2012.

kommentarer