Regeringens nyhetsbrev: Dags för en långsiktig strategi mot mäns våld mot kvinnor

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att det ska vara möjligt måste mäns våld mot kvinnor upphöra. De senaste åren har regeringen utvecklat och fördjupat de omfattande satsningar som genomfördes under förra mandatperioden för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.Regeringens nyhetsbrev: Dags för en långsiktig strategi mot mäns våld mot kvinnor Regeringen, 10 mars 2014

kommentarer