Regeringen vill satsa på förskolan

För att stärka kommunernas möjligheter att säkerställa en lämplig personaltäthet och avdelningsstorlek, särskilt för de yngsta barnen, tillför regeringen mellan 2015 och 2017 totalt 375 miljoner kr till det statliga stimulansbidraget för kvalitetssäkrade åtgärder i förskolan.Pressmeddelande: Regeringen vill satsa på förskolan Utbildningsdepartementet, 10 mars 2014

kommentarer