100 Malmöbarn utan skolskjuts efter skyfall

Drygt hundra barn i Malmö är fortfarande utan skolskjuts efter skyfallet och de kraftiga översvämningarna i Malmö den 31 augusti.

kommentarer