1 000 heltidsanställda soldater bantas bort

Regeringen sätter ett tak för antalet heltidsanställda soldater i Försvarsmakten under nästa år. Försvarets egen nivå är 6 750. I regleringsbrevet för 2020 är gränsen i stället 5 700 anställda.

Läs mer…

kommentarer