11 romaner som varje svensk soldat måste läsa

Frågan om en obligatorisk litteraturkanon för officerare har lyfts inifrån Försvarsmakten.

Victor Malm hörsammar den och rycker ut med ett skarpt förslag.

Läs mer…

kommentarer