18 banktoppar utfrågade av FI om penningtvätt

En hemlig skrivelse som SvD tagit del av visar att Finansinspektionen genomfört en rad platsbesök på SEB:s och Swedbanks huvudkontor. Dessutom har 18 toppdirektörer i bankerna frågats ut om misstänkt penningtvätt.

Läs mer…

kommentarer