200-årigt avtal stoppar inte Västlänken i dag

I ett avtal från 1807 slås det fast att träden i Nya Allén i Göteborg ska bevaras för all framtid.

Men nu har stadsbyggnadskontoret kommit fram till att byggandet av Västlänken inte hotas av kontraktet.

– Sammanfattningsvis utgör 1807 års raseringskontrakt inte något hinder för planläggning av Västlänken, skriver Sven Boberg, chefsjurist vid stadsbyggnadskontoret, i en kommentar av avtalet.

kommentarer