2020 visade hur lätt det är att förändra världen

Det historiska året 2020 visade både hur lätt och svårt det är att förändra världen.
Det talades om att man under pandemin kunde realisera idéer som tidigare ansetts otänkbara. I viss mån har det skett.

Läs mer…

kommentarer