22 år sedan katastrofen som tog 63 ungdomars liv

Det har gått 22 år.

Men minnena av brandkatastrofen på diskot på Hisingen lever kvar i göteborgarna – inte minst för de som överlevde och för alla familjer och vänner som förlorade en älskad. 

63 unga kom aldrig hem igen. 

Läs mer…

kommentarer