31 år senare: ”Fienden är här, tänkte jag”

Framför hans postering på Almö låg en 3-4 meter lång cigarrformad sak i vattenytan.

En möjlig bemannad dykarfarkost. Skulle han beordra plutonen öppna eld med kulsprutor och granatgevär?

Det har gått över 30 år sedan infanterilöjtnanten Mikael Lindholm jagade mystiska grodmän i Karlskronas skärgård.

Nu har han skrivit en bok om de dramatiska dygnen.

– För mig är det ingen som helst tvekan om att det var en främmande krigsmakt där, säger Mikael Lindholm, 58.

Läs mer här: 31 år senare: ”Fienden är här, tänkte jag”

kommentarer