33 000 utbildningsplatser – så fördelas de över landet

Efterfrågan på arbetskraft är stor. För att klara kompetensförsörjningen har regeringen gjort en kraftig satsning på nya utbildningsplatser inom yrkesinriktad vuxenutbildning för 2018. Nu har Skolverket fattat beslut om hur dessa platser ska fördelas över landet.

Läs mer här: 33 000 utbildningsplatser – så fördelas de över landet

kommentarer