38 terabyte data från Microsoft lades ut på Github av misstag


Sedan tre år tillbaka har lösenord, nycklar och interna meddelanden från Microsoft-anställda varit tillgängliga för allmänheten.

Läs mer…

kommentarer