3d-skrivare fungerar bäst med svensk sand


Blott Sverige svenska krusbär har – och en sand som är överlägsen i 3d-skrivare visar ny forskning.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj