400 miljoner för bättre tillgänglighet i vården i regeringens vårbudget

I det förslag till vårändringsbudget som presenteras inom kort finns det en satsning på 400 miljoner kronor under 2018 för bättre tillgänglighet och kortade vårdköer. Budgeten bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Läs mer här: 400 miljoner för bättre tillgänglighet i vården i regeringens vårbudget

kommentarer