43 nya jobb i psykiatrin

I landstingets handlingsplan för psykiatri och habilitering förelås 43 nya tjänster. Den föreslagna satsningen riktas mot de tre prioriterade områdena adhd, autismspektrumtillstånd samt missbruk och beroende.

kommentarer