500 färre arbetslösa än i januari förra året

Den sista januari hade Västernorrland 12 800 arbetslösa, det är den lägsta januari-siffran sedan 2009. Länet har nu 500 färre arbetslösa än för ett år sedan. Minskningen var särskilt kraftig bland ungdomar i Sundsvall och Härnösand.

kommentarer