700 miljoner till lanthandelslyft

Regeringen avser att föreslå 700 miljoner till landsbygdsprogrammet för stöd till lokal service på landsbygden. 100 miljoner avsätts i vårändringsbudgeten för 2014, övriga medel aviseras i regeringens ekonomiska vårproposition som presenteras den 9 april. Pressmeddelande: 700 miljoner till lanthandelslyft Näringsdepartementet, 26 mars 2014

kommentarer