”Hade känts fel att lyfta upp en man att leda så många kvinnor”

Miljöpartiets grupp har den snedaste könsfördelningen i riksdagen. Varför anser miljöpartisterna själva inte att det är ett problem?

Läs mer…

kommentarer