”Advokatbyråns organisation påverkas av erbjudandet”

By Realtid.se Advokatbyråerna behöver se över sitt arbetssätt och se vilka arbetsuppgifter som kan göras på ett nytt mer effektivt sätt, inklusive vilka verktyg som kan användas, men de behöver även fråga sig vad de ska leverera till kunderna. Det säger Helena Hallgarn och Ann Björk, grundare av VQ Legal, till Realtid.

Läs mer här: "Advokatbyråns organisation påverkas av erbjudandet"

kommentarer