”Affärsnyttan för klienterna kommer alltid först”

By Miriam Istner-Byman ”Vi har kommit närmare klienterna och vunnit deras förtroende på ett djupare plan än tidigare, vilket också gjort att rådgivningen har kunnat bli ännu bättre”. Det säger Tobias Wåhlén, chief operating officer på Lindahl med anledning av att Lindahl utsågs av Regi till byrån med nöjdast klienter.

Läs mer här: "Affärsnyttan för klienterna kommer alltid först"

kommentarer