Afghansk ungdom utvisas trots gymnasielagen

En ungdom från Afghanistan ska utvisas till hemlandet trots att han omfattas av gymnasielagen – enligt vägledande beslut från Migrationsöverdomstolen.

Orsaken är att bötesbrottsligheten han dömts för anses väga tyngre än hans skyddsbehov. 

– Om det finns prejudicerande domar som anses göra det lättare att visa ut folk för sådana här saker så kommer det säkert att påverka, säger Nils Pålbrant, rådman som är specialiserad på ungdomsmål och brottmål.

Läs mer…

kommentarer