Ahlsell – Delårsrapport fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2017

Fjärde kvartalet 2017 Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 7 606 MSEK (6 902). Den organiska tillväxten uppgick till 11 procent (8) och förvärv svarade för ytterligare 2 procentenheter. En arbetsdag mindre under kvartalet påverkade omsättningen negativt med -2 procentenheter. Valutaomräkningseffekter påverkade negativt med -1 procent.

Läs mer här: Ahlsell – Delårsrapport fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2017

kommentarer