Så ska AI hjälpa Arbetsförmedlingen att ge bättre stöd

Arbetsförmedlingen görs nu om i grunden. I stället för att arbetsförmedla så ska man bedöma arbetsmarknaden och de arbetssökandes behov av insatser. Och knepet för att lyckas med det stavas AI.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj