AI-explosionen har fått fart på etik-diskussionen


AI-tekniken fortsätter att utvecklas med oförminskad kraft, nya tekniska framsteg presenteras nästan varje dag, men frågan är om ”framsteg” är rätt ord alla gånger. Parallellt med den tekniska utvecklingen inom artificiell intelligens har även etikdiskussionen tagit fart.

Läs mer…

kommentarer