Akademibokhandelns cio räds inte hotet från Amazon


Bokhandeln har gått först i skiftet mot e-handel. Både Akademibokhandeln och Bokus har åkt med på den resan från olika håll. Nu sneglar cio:n Anna-Lena Olsson på hur tekniken kan stöpa om butikerna och kundens upplevelser också. Källa: Länk till full IDG inlägg

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj