Äldre man fick sitta i fem timmar på toalett

En man med hemtjänst blev sittande i fem timmar på toaletten utan att kunna ta sig därifrån.

Under tiden larmade han sex gånger – ingen kom.

Nu anmäler hemtjänsten sig själva enligt lex Sarah.

kommentarer