Äldreboenden utan reservel vid strömavbrott

Om strömmen går har de tre stora äldreboendena i Timrå; Hagalid, Merlogården och Strandbo, inga reservaggregat som kan klara elförsörjningen. Hagalid är bäst rustat med en sorts reservbatterier som håller i gång elen ett antal timmar, men sedan blir det svart.

Läs mer här: Äldreboenden utan reservel vid strömavbrott

kommentarer