Mardröm för Bonnesen – nekas ansvarsfrihet

Swedbanks storägare Alecta, AMF och Folksam har bestämt sig. Man säger nej till ansvarsfrihet för vd Birgitte Bonnesen för verksamhetsåret 2018. Beslutet kommer bara timmar innan bolagsstämman inleds.

Läs mer…

kommentarer