Algoritm ska hjälpa pendlare

Matematikern Wilhelm Landerholm har tagit fram en algoritm som ska hjälpa de hårt prövade pendeltågsresenärerna i Stockholm att få mer korrekt trafikinformation.

Läs mer här: Algoritm ska hjälpa pendlare

kommentarer