Alhem: ”15-åring har inte bombkunskaper”

Rättsexperten Sven-Erik Alhem ser den lägre misstankegraden mot den häktade pojken som ett bekymmer.

– Polisen har bara en vecka på sig att hitta starkare bevismateriel, annars släpps han, säger rättsexperten Sven-Erik Alhem.

Att polis och åklagare inte lyckades få pojken häktad på sannolika skäl är ett tecken på att bevismaterialet mot pojken är knappt, enligt den tidigare överåklagaren Sven-Erik Alhem.

kommentarer