”Alla måste göra sitt om digitaliseringen av skolan ska ta fart”

Digitaliseringen av svensk skola går på tok för långsamt. Digitaliseringens möjligheter är inom skolan oändliga men kommer idag inte till användning. Därtill riskerar vi att en hel framtida generation inte besitter de kunskaper de behöver för att kunna hävda sig i den globala konkurrensen, skriver tre medarbetare på konsultbolaget Governo.

Läs mer här: ”Alla måste göra sitt om digitaliseringen av skolan ska ta fart”

kommentarer

Publicerad i IT