Alla partier stöder skärpt straff för vapenbrott

Riksdagsmajoritet kräver översyn av hela vapenlagstiftningen

Läs mer…

kommentarer