Alliansen minskar avståndet ytterligare

Alliansen knappar in på de rödgröna.

Enligt en ny Novusundersökning, som TV4 beställt, är gapet nu bara fem procentenheter mellan blocken.

– Det är alltså en kraftig återhämtning för alliansen, säger Torbjörn Sjöström, vd för Novus, till TV4.

kommentarer