Allra: Omöjligt för oss att få en rättvis rättegång

Allra kan inte få en rättvis rättegång, och därför bör tingsrätten underkänna Pensionsmyndighetens skadeståndskrav. Det hävdar pensionsbolaget i sitt svar på myndighetens stämningsansökan.Källa: Länk till full Dagens industri inlägg

kommentarer