Allt fler blir av med körkortet

By Jasmin Frljevic

Under förra året återkallades totalt 32 736 körkort vilket är en ökning av fyra procent från 2016 års siffra som låg på 31 527. Föga förvånande är det en så kallad ”väsentlig överträdelse”, som oftast handlar om en fortkörning, som är den vanligaste orsaken till ett återkallat körkort. Totalt 17 240 körkort återkallades av denna anledning.

Dessutom så har antalet återkallade körkort på grund av medicinska skäl ökat med 7,5 procent under samma period. Ett positivt trendbrott enligt Transportstyrelsen.

– Det är glädjande att se en sådan ökning. Det innebär att läkaren i högre utsträckning anmäler till oss när en patient får en sjukdom som kan påverka lämpligheten att köra bil. Det är positivt för trafiksäkerheten, säger Lars Englund, chefsläkare vid Transportstyrelsen.

Om en läkare bedömer att en patient är olämplig att köra ett fordon ska detta anmälas till Transportstyrelsen som i sin tur tar ett beslut om en återkallelse av körkortet är aktuellt. Många läkare väljer dock att nå en muntlig överenskommelse med patienten om att denna ska sluta köra. Det innebär att patienten tillåts behålla körkortet av andra skäl, som kan vara att få ha kvar det som legitimation. En riskabel lösning menar Lars Englund:

– Årligen får 55 000 svenskar diagnosen demens eller stroke. Båda dessa sjukdomar kan påverka patientens förmåga att själv avgöra när man är olämplig som förare. Det är bra att antalet anmälningar ökar men siffran borde vara betydligt högre, säger Englund.

Antal återkallade körkort 2016 / 2017 / Återkallelsegrunden betyder i huvudsak

Återkallelsegrund 1 / 5389 / 5694 / Rattfylleri
Återkallelsegrund 2 / 278 / 209 / Smitning
Återkallelsegrund 3 / 960 / 707 / Flera mindre överträdelser
Återkallelsegrund 4 / 16823 / 17240 / Väsentlig överträdelse
Återkallelsegrund 5 / 1452 / 1620 Opålitlighet i nykterhetshänseende
Återkallelsegrund 6 / 170 / 150 Allmän brottslighet
Återkallelsegrund 7 / 4520 / 5029 Medicinska skäl
Återkallelsegrund 8 / 3660

Läs mer här: Allt fler blir av med körkortet

kommentarer